top of page

vr 13 dec

|

Amersfoort

Studiedag Bouwhistorie kelders

Kelders is dit jaar het verbindende thema van de jaarlijkse studiedag Bouwhistorie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze vindt plaats op vrijdag 13 december in Amersfoort. aanmelden via website: www.bouwhistorie.nl

Tijd en locatie

13 dec 2019, 09:20

Amersfoort, Amersfoort, Nederland

Over het evenement

 Beste lezer,  

Kelders is dit jaar het verbindende thema van de jaarlijkse studiedag Bouwhistorie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze vindt plaats op vrijdag 13 december in Amersfoort. De Stichting Bouwhistorie Nederland en de RCE nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.  

Kelders en funderingen vormen de basis van veel monumenten maar zijn niet altijd en overal direct waarneembaar. Hoe verhoudt een kelder zich tot de rooilijnen en de erfgrenzen; hoe werd een gebouw uitgezet en gefundeerd? De bodemgesteldheid zal een rol hebben gespeeld maar ook de functie en toegankelijkheid, de lichtvoorziening, het materiaalgebruik, de aard van de vloer en het plafond.  

Er zijn presentaties uit verschillende delen van Nederland en over diverse gebouwtypen. Er is zowel ruimte voor behandeling van interessante individuele gevallen als ook voor onderzoek van grotere aantallen. En omdat kelders zich geheel of gedeeltelijk onder het maaiveld bevinden, zijn ook de uitkomsten van archeologisch onderzoek in het programma opgenomen.  

We spreken u graag op 13 december!  

Met vriendelijke groet,  

Dirk J. de Vries dagvoorzitter    

09.30 Inloop met koffie en thee

 

10.00 Welkom door dagvoorzitter Dirk de Vries, RCE

 

10.00 Hoe ging men bij het uitzetten   gebouwen te werk?   Dik Berends, vm. hoofd van de afdeling BHO RCE

 

10.30 Middeleeuwse funderingen in Kampen   en Zwolle   Willem Cremers, archeoloog RAAP

 

11.00 PAUZE

 

11.30 13de-eeuwse kelders in Limburg   Birgit Dukers, bouwhistoricus Buro4 Roermond

 

12.00 Wat vertellen kelders over de   middeleeuwse stad Arnhem?   Frank Haans, bouwhistoricus MAB Nijmegen

 

12.30 Keldertypologie en twee   verrassende recente vondsten in Den Bosch   Ronald Glaudemans, bouwhistoricus gemeente ’s-Hertogenbosch

 

13.00 LUNCH

 

14.00 Kelders in de IJsselstreek,   variaties in opzet   Matthijs Hattinga Verschure, afgestudeerd archeoloog Universiteit Leiden

 

14.30 Een kloosterkelder met waterloop   in Amersfoort: ’t Zand 39   Saskia van Ginkel en/of Ben Olde Meierink, bouw- en architectuurhistorici BBA   Utrecht

 

15.00 Dieper graven in de oudste kelder   van Leiden: Breestraat 113   Edwin Orsel, bouwhistoricus Erfgoed Leiden en Omstreken

 

15.20 PAUZE

 

15.50 Waterkelders in Leiden en elders   Pieter-Jan De Vos, bouwhistoricus Erfgoed Leiden en Omstreken

 

16.10 Een boerderijkelder met   vloerkoeling in Maassluis   Michel van Dam, bouwhistoricus IDDS, Archeologie en Bouwhistorie Noordwijk

 

16.30 Vondstmeldingen, mededelingen en   discussie

 

17.00 Afsluiting en netwerkborrel

Deel dit evenement

bottom of page